Αλλαγή διαδομής Αγώνα 5χλμ.

Αλλαγή διαδομής Αγώνα 5χλμ.

Για λόγους αντικειμενικών δυσκολιών και ασφάλειας η διαδρομή πρέπει να αλλάξει. Δείτε την νέα διαδρομή στον αγώνα των 5 χλμ εδώ.