Μετάλλιο Αγώνων

Μετάλλιο Αγώνων

Συλλεκτικό μετάλλιο διά χειρός του Θεόδωρου Παπαγιάννη!