9ος Γύρος Λίμνης - 30 χλμ. και 10 χλμ. (γ' μέρος).