Γιορτή Εθελοντών 11ου Γύρου Λίμνης.

Μια μικρή γιορτή για τους εθελοντές του Γύρου Λίμνης οργανώθηκε, παράλληλα με την παραλαβή του υλικού τους και τη διαδικασία ενημέρωσης.