Αγώνας δρόμου 5 χλμ. 11ου Γύρου Λίμνης (Κυρά Φροσύνη).